CV

Andreas Granbäck,
Försäljning och teknisk marknadsföring
Stockholm
+46(0)705623521 (Mobile)
andreas@granback.se
www.linkedin.com/in/granback

Top Skills
Försäljning
Försäljning och marknadsföring
Rådgivande försäljning

Languages
English (Professional Working)
German (Elementary)
Certifications

Sales Pipeline Management
Social Selling with LinkedIn

Honors-Awards
Finalist till Nordbyggs Guldmedalj
2017
Byggde Stockholms första passivhus

Erfarenhet

ViaCon AB
Teknisk marknadsföring
January 2021 - May 2021 (5 months)
Fusion med FLA Geoprodukter AB.
Teknisk marknadsföring och försäljning.
"Att inom teknisk Marknadsföring" jobba proaktivt mot föreskrivande led inom
samtliga produktområden tillhörande BU2. Arbetet ska göras i enighet med
"ViaCon Way" med målsättningen att kraftigt öka antalet affärsmöjligheter där
ViaCons produkter och lösningar är föreskrivna, dessa aktiviteter ska också
följa företagets uppsatta strategier. Även försäljning ingår i tjänsten.


FLA Geoprodukter AB
Teknisk marknadsföring och försäljning
September 2018 - January 2021 (2 years 5 months)
Valbo, Gävleborg County, Sweden
Teknisk marknadsföring och försäljning. Jobbade mot föreskrivande led samt
försäljning av geotekniska produkter.


Inframanagement i Norr AB
Försäljningschef
September 2017 - September 2018 (1 year 1 month)
Sverige
Försäljningschef för CCinfra AB som ägs av Inframanagement i Norr AB.
Marknadsföring, mässor, web, sociala medier och uppsökande försäljning och
att besöka kunder på såväl deras kontor som vid deras projekt.


CCinfra AB
Försäljningsrepresentant
February 2016 - September 2017 (1 year 8 months)
Södra Sverige
Regional försäljningsagent med ansvar för södra Sverige.
Page 1 of 2


Swedavia AB
ARN
April 2008 - August 2017 (9 years 5 months)
Arlanda
Lösningsorienterade problem på Sveriges största flygplats